voortrekkers


VOORTREKKERS

Tans bestaan die Valsrivier Voortrekkerkommando uit 29 lede.

Aktiwiteite vir die jaar was: Gebiedskampe soos die Ontdekkerskamp, Kompieskamp, Leierskamp, Winterkamp, Graad 12-kamp, Graad 12-Voorbereidingskamp, Gebiedsjeugleierverkiesing, Jeugberaad en PV/HW-kamp.  Altesaam 30 verkenners het die verskillende kampe bygewoon.

Daar is vir altesaam  71 spesialisasies  op Gebiedskampe en Kommandovlak gewerk. 

Twee verkenners het die gesogte Presidentsverkennertoekenning verower wat hulle goeie    leiereienskappe en harde werk beklemtoon. Die teoretiese eksamen was baie moeilik en op die Verkennerkamp is die verkenners deurlopend deur verskillende fasiliteerders geëvalueer.  Terreine waarop hulle getoets is, was Afrikanerskap, Christenskap, Burgerskap, Voortrekkerwerk en algemene kennis oor wat in die wêreld aangaan.

Op Kommandovlak is daar deurlopend hard gewerk om die spesialisasies te doen en om die voorgeskrewe boekwerk op datum te hou.

 In Maart was daar ‘n kerkparade en kranslegging saam met Bloemfontein se Voortrekkers. In September met die Erfenisstigting se Nasionale Braaidag bied  die Voortrekkers spele en boeresport aan.  Oktober is daar die konsentrasiekampkerkhof se kerkverrigtinge en kransleggings en 8 November vind daar weer kransleggings op internasionel “Poppiedag” plaas.

Selfs die volwasse lede het hard op Doornkloof gewerk. Hulle verteenwoordig die Valsrivier Voortrekkers op Oordvlak waar die Oordleier en Adjunk-oordleier in ons midde is. Op Gebiedsvlak is daar verteenwoordiging op Dagbestuursvlak asook die bemarking van die Voortrekkers. Daar is gehelp met die merk van die landwye vraestelle. Die  volwassenes van wie slegs net 6 Vrystaters was, het die Geskiedenistoer meegemaak.

Na ‘n besige jaar wil ons eerstens graag Ons Hemelse Vader bedank vir die voorregte wat ons ontvang het. Ons wil ook die skool bedank vir die geleentheid om Voortrekkers as aktiwiteit in die skool te beoefen.

 

Kontak Ons

E-pos Adres

dwn@blouskool.co.za

Telefoonnommers

056 212 4551
056 212 5433

Faksnommer

056 212 5434

Posadres

Privaatsak / Private Bag X38
Kroonstad
9500

Adres

Noordweg / North Way
De Wet Nel Terrein / Terrain
Kroonstad
9499
S27°38.103' E27°14.023'