ons-boerdery


HOËRSKOOL KROONSTAD BOERDERY

Die boerdery beskik oor twee plase naamlik, Fraauitzicht (614 ha) en Rustpan (214 ha).  Fraaiuitzicht grens aan die Departement Korrektiewe Dienste en is tussen die Viljoenskroon en Vredefort/Paryspad geleë.  Rustpan is geleë op die ou Lindleypad en grens aan die Valsrivier.

 

Fraaiuitzicht beskik oor 308 ha bewerkbare grond.  Die grond is as volg gekarteer:  97 ha hoë potensiële grond, 56,7 ha medium potensiële grond, 55,9 ha hoë potensiaal weiding en 98.7 ha lae potensiaal weiding.

 

Gediversifiseerde boerdery word beoefen met die volgende vertakkings:  kontantgewasse (mielies as hoofgewas met sonneblom en sojabone), kommersiële Bonsmara-kudde (83 teelkoeie, 2 Beefmasterbulle, 2 Santa Gertrudisbulle), kommersiële Merino-kudde (150 teelooie en 6 ramme) en aangeplante weiding (lusern, smutsvinger en tef).

 

Die saaiprojek van die skool word deur verskeie landbougedrewe maatskappye gerugsteun. Verskeie proewe word deur die verskillende maatskappye onderneem soos kultivar-, bemesting-, onkruiddoder- (voor-opkoms, na-opkoms), bewerkings- (konvensioneel vs minimum bewerking) asook blaarverlies- en haelskade proewe.  Trekkerdemonstrasies met verskillende bewerkingsimplemente word op ‘n gereelde grondslag op die gronde van die boerdery aangebied.  Die boerdery beskik oor 'n weerstasie waar die atmosferiese- en grondtemperatuur op verskillende dieptes asook grondvog en windspoed uurliks gemonitor word.  Inligtingsdae word op 'n gereelde grondslag deur die Renosterkop studiegroep waarvan die boerdery 'n lid is, aangebied.

 

Die Blouskool - Veeplaas Santa Gertrudisstoet bestaan uit 15 dragtige verse wat deur die Santa Gertrudis Telersgenootskap aan die Boerdery geskenk is.  

Proefwerk geskied op die inname van aanvullings en voere asook die effek daarvan op beeste en skape. 

Die boerdery beskik oor ‘n 4 x 4-baan waar  4 x 4-geesdriftiges hul vernuf kan toets.

 

Die plaas Rustpan bestaan hoofsaaklik uit natuurlike weiding en word vir die grootste deel van die jaar deur die Bonsmara kudde bewei. 

Die plaas beskik oor waterregte en sowat 30 ha kan uit die Valsrivier besproei word. 

Die besproeiingsgronde word gebruik vir die produksie van lusern.

Die boerdery het reeds sy voelers uitgesteek vir verdere uitbreiding en pekkanneutproduksie sal voortaan dee van die gediversifiseerde boerdery wees.

 

 

‘n SKOOL WAT VIR SY LANDBOU SORG, SORG VIR SY TOEKOMS 

Die huidige seisoen was tot dusver nie gunstig vir landboutoestande nie en word gekenmerk deur uiterste droogtetoestande, geweldige hitte en hewige winde.  Dit het ons egter nie van stryk gebring nie.  Geanker soos ‘n windpomp het ons met geloof en vertroue geplant (Wie die wind dophou saai nie … Wie na die wolke kyk oes nie…  Die HERE sal sorg).

 

Sojabone en mielies is aangeplant.  Die sojabone en mielies het erg deurgeloop onder die hittegolf, droë toestande en aanhoudende winde, gevolglik is die opkoms en stand op sommige dele baie swak.  Gedurende die hittegolf was die gemiddelde atmosferiese temperatuur op sommige dele so hoog as 44.5 ⁰C gedurende die dag en soggens om 05:00 was dit reeds 24 ⁰C .  Winde van so sterk as 63 km/uur het voorgekom.  Gegewe die ongunstige klimaat is ons egter baie dankbaar vir wat reeds op die lande staan.

 

Die saaiprojek gaan van krag trot krag.  Verskeie maatskappye en instansies is tans  by die projek betrokke. ‘n Protokol wat tot voordeel strek van alle betrokke partye is gestig.  Verskeie statistiese, kunsmis-, bespuitings- en ontblaringsproewe is op die sojabone sowel as die mielies gedoen.  ‘n Weerstasie is opgerig by die proefaanplantings, nuttige data soos grondvog (op verskillende dieptes tot en met 80 cm) en atmosferiese temperatuur (10 cm bokant die grondoppervlak) word verkry.  Hierdie inligting saam met foto’s geneem deur ‘n “drome” word op ‘n gereelde grondslag aan die betrokke maatskappye en instansies deurgegee.

 

Ons opregte dank en waardering aan al ons vennote:  Advance, Agricol, Agri Seker, Agri Lux, BASF, Dow Agri, Geckofert, Kynoch, Laeveld Agro Chem, LNR, Monsanto, Nulandis, Omnia, Pannar, PHI, Remitto, SIDI Parani, Syngenta en Villa Crop. 

SAAM BEREIK ONS MEER

 

 

Video
Foto

Downloads

Landbouweekblad artikel 2018

Fotos

Fraauitzicht

Ons plaas Fraauitzicht

Rustpan

Ons plaas Rustpan

Rustpan

Ons plaas Rustpan van nader

Ons skool en plase

Ons skool en plase

Kynoch bemestingsproef

Kunsmis bemestingsproef 2016

Ons someraanplanting 2016

Ons aanplanting vir 2016

Van ons skape

Van ons skape

Van ons beeste

Van ons beeste

Sojaboon kultivarproef

Sojaboon kultivarproef van die LNR 2016

Mielie kultivarproewe

Mielie kultivarproewe

Bulle

Een van ons bulle

Bulle

Een van ons bulle

Sonneblom

Gedeelte van ons aanplanting

Sonneblom

Van ons sonneblomme - letterlik en figuurlik

Ons Boerdery

Ons Boerdery

Skape

Van ons ramme

Skape

So lyk van die wol wat ons skeer

Video

Landbou eerste gedeelte van die seisoen 2016
Landbou terrein geboue kompleks met dorp in die agtergrond

Kontak Ons

E-pos Adres

dwn@blouskool.co.za

Telefoonnommers

056 212 4551
056 212 5433

Faksnommer

056 212 5434

Posadres

Privaatsak / Private Bag X38
Kroonstad
9500

Adres

Noordweg / North Way
De Wet Nel Terrein / Terrain
Kroonstad
9499
S27°38.103' E27°14.023'