landbou-vakke


LANDBOU-ONDERWYS

Die Hoërskool Kroonstad is een van die min skole in die Vrystaat wat ‘n volledige landboustudierigting aanbied.  Hierdie leerveld bestaan uit 3 landbouvakke, naamlik Landboubestuurspraktyk, Landboutegnologie en Landbouwetenskap.

 

Landbouwetenskap

• Behels die studie van wetenskap in die landbou.

• Velde wat bestudeer word: Agro-ekologie, Landbou-industrie, Dierestudies, Plantstudies, Landbou-chemie, Grondkunde, Genetika, Landbou-ekonomie, Optimale hulpbronbenutting.

• Dit is ook 'n vrystellingsvak vir leerders wat o.a. B.Sc Landbou of Veeartsenykunde wil studeer.

 

Landboubestuurspraktyk

• Produksievertakkings word bestudeer: mielieproduksie, melkproduksie, skaap- en wolproduksie, vleisbeesproduksie. • Praktykgerig vir leerders wat direk na skool in die landbou betrokke wil raak.

 

 

Landboutegnologie

• Leerders word onderrig in algemene plaaswerk soos sweis, konstruksies van dakkappe, fondasies, bou- en betonwerk, herstel en instandhouding van voertuie en implimente, veiligheidsaspekte, werking van GPS in implemente, draadspan en bedrading.

• Modelle soos vanghokke, nekklampe, laaibanke en waterkrippe word gebou.

 

Verskeie kursusse wat deur deskundiges aangebied word, word deurloop. 

Dit sluit in:   vleisbeesbeoordeling, Kunsmatige Inseminasie, skaaphanteringskursus, skaapbeoordeling, wolklassering, profielgat-ontleding, Saffex-bemarking en verskeie ander rigtings.  Leerders besoek ook verskeie boeredae/inligtingsdae om hul kennis verder te verbreed soos die Pannar-Gewas-Extravaganzadag, Renosterkop Studiegroep se Groendag-Boeredag, demonstrasies oor bewerkings met implemente en trekkers, en vele meer.

 

 

Kontak Ons

E-pos Adres

dwn@blouskool.co.za

Telefoonnommers

056 212 4551
056 212 5433

Faksnommer

056 212 5434

Posadres

Privaatsak / Private Bag X38
Kroonstad
9500

Adres

Noordweg / North Way
De Wet Nel Terrein / Terrain
Kroonstad
9499
S27°38.103' E27°14.023'